Információbiztonsági szolgáltatások

Napjainkban a kis- és közepes méretű vállalatoknak valamint az intézményeknek is egyre több, informatikai rendszereket érintő fenyegetettséggel kell szembe nézniük. Ez pedig egyre komplexebbé teszi a védelmi feladatokat. Célunk, hogy minden biztonsági területen hatékonyan segítsük a védekezést.

Zavartalan rendszerműködés

Az internet felől érkező vírusok, férgek és trójai programok, valamint a legkülönfélébb támadások mind nagyobb veszélyt jelentenek a cégek informatikai rendszereire. Ezek a kockázati tényezők nemcsak a produktivitást csökkentik, hanem az informatikai rendszereken tárolt adatokra is komoly fenyegetést jelentenek. Az informatikai biztonság szempontjából az internet jelentette veszélyek elleni védekezés mellett számolni kell egyéb, biztonságot növelő feladattal is. Így például ki kell dolgozni hatékony mentési rendszereket, és az adminisztratív védelem sem szorulhat háttérbe.

Célunk, hogy a kis- és közepes méretű vállalatok, valamint az intézmények számára segítsük az informatikai biztonság szerteágazó területeit lefedő, védelmi megoldások bevezetését és üzemeltetését. Törekszünk a teljes körű, zárt, folytonos és kockázatarányos védelem megvalósítására.

Teljes körű szolgáltatás

 • kockázatokkal arányos, vírusvédelmi rendszer kidolgozása és üzemeltetése
 • vírusmentesítés
 • vírusvédelmi szabályzat készítése
 • határvédelem kialakítása (tűzfalak, IDS/IPS, tartalomszűrés)
 • biztonsági mentések kivitelezése és üzemeltetése (mentési stratégiával)
 • patch management - rendszeres és eseti programfrissítések
 • titkosító megoldások bevezetése és üzemeltetése
 • informatikai biztonsági szabályzat készítése
 • adatvédelmi és információbiztonsági szabályzat készítése
 • mobilbiztonság kialakítása (BYOD)
 • incidenskezelés
 • felhőalapú védelem bevezetése és felügyelete
 • IT biztonsági szaktanácsadás

Mindig résen vagyunk

Az információbiztonság egyik alapvető követelménye a folytonosság. A különféle fenyegetettségek változásával szüntelenül lépést kell tartani, és a védelem csak akkor lehet hatékony, ha a legújabb kockázati tényezők felismerésére gyorsan sor kerül. Az Isidor Biztonsági Központunk feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a sebezhetőségeket, a kártékony programok terjedését, illetve a biztonsági eseményeket. Az ennek során keletkező információkat felhasználjuk ügyfeleink rendszereinek védelméhez, illetve publikáljuk a jelentéseinket. Mindezek mellett a Biztonságportál hírportálon keresztül rendszeresen számolunk be az információbiztonsággal kapcsolatos hírekről, történésekről.